Principes

DE VIJF NATUURGERICHTE PRINCIPES

Ik werk volgens de 5 natuurgerichte principes: energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en bewustwording.

Deze volgorde is niet willekeurig; als er onvoldoende energie is dan kunnen de andere principes ook niet voldoende werken.
Afhankelijk van waar er de onbalans ontstaan is, hetgeen uit anamnese en onderzoek blijkt, bepaal ik de toe te passen behandelmethode.

Bij elk principe word vermeld welke behandelvormen toegepast kunnen worden om balans op dat gebied te genereren.

1. ENERGIE

Lichaam en geest hebben energie nodig om te kunnen functioneren en dus moet er voldoende energie aanwezig zijn en moet er ook een goede energiedoorstroming  zijn. Bij een tekort aan energie kunnen lichaam en geest of delen ervan niet optimaal functioneren. Hierdoor kunnen op kortere of langere termijn fysiek en/of mentaal problemen ontstaan.
Het is belangrijk om alert te zijn op aanwezigheid van voldoende energie in het lichaam en dat er
een goede energiedoorstroming is.

Behandelvormen;
Myo Fasciale Triggerpoint Therapie
Podo-Posturaal Therapie /  Podologie
Massagevormen
Shiatsu
Voedingsadvies
Bewustwording / Essential Coaching

2. PRIKKELOVERDRACHT

Het zenuwstelsel  is het communicatienetwerk in ons lichaam. Hiervandaan worden prikkels gestuurd naar de rest van het lichaam alwaar de opdracht ( bv. beweging ) wordt uitgevoerd. Indien deze communicatie ergens onderbroken word, dan komt de prikkel niet op de plaats aan en word de opdracht ( bv. beweging) niet uitgevoerd !  Er zit dan ergens een storing cq blokkade in het communicatiesysteem waardoor dus geen goede communicatie.
Het is belangrijk om de blokkade te vinden om weer communicatie te herstellen en dus herstel van functie's.

Behandelvormen;
Myo Fasciale Triggerpoint Therapie
Podo-Posturaal Therapie
Massagevormen
Shiatsu

3. DRAINAGE

Overal om ons heen zijn wel in min of meerdere mate schadelijke stoffen/ gifstoffen te vinden. Straling, (uitlaat)gassen, stoffen in bepaalde voeding en niet te vergeten Stress.
Als deze stoffen in ons systeem blijven dan zal dit op het hele systeem een nadelige invloed uitoefenen.
Het is belangrijk om lichaam en geest te ontdoen van deze belasting.

Behandelvormen;
Myo Fasciale Triggerpoint Therapie
Podo-Posturaal Therapie
Massagevormen
Shiatsu
Voedingsadvies
Bewustwording / Essential Coaching

4. VOEDING.

Het is belangrijk dat je lichaam de juiste voeding binnen krijgt in juiste hoeveelheden zodat het goed kan functioneren. Niet iedereen heeft dezelfde voeding / hoeveelheid nodig. Soms kunnen mensen bepaalde voedingsstoffen niet verdragen. Ook de geestelijke vorm van voeding is niet altijd goed voor je lichaam. Dat kan een negatief effect hebben op je lichaam. Denk hierbij aan stress of negatieve ervaringen.
Zowel lichaam als geest hebben de juiste voeding nodig.

Behandelvormen;
Voedingsadvies
Bewustwording / Essential Coaching

5. PSYCHE

Naast de fysieke gesteldheid is het belangrijk om naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door je bewust te worden van je functioneren en keuzes maken is het mogelijk om hierin veranderingen aan te brengen.
Door bewustwording van belemmerende patronen word herstel bevorderd.

Behandelvormen;
Voedingsdavies
Bewustwording / Essential Coaching